Valentin Nikolaevich Voloshinov

(D.1895-Ö.1936) Dilbilimci ve amatör müzisyen. 1920’lerde SSCB’de Mikhail Bakhtin’in (1895-1975) çalışmalarını merkez alarak gelişen ve Bakhtin Çevresi olarak anılan düşünce okulunun önemli üyelerinden biridir. Bu aydın topluluğunun diğer üyeleri arasında Almanya’da Kant üzerine çalışmalar yapmış olan Matvei Istoviç Kagan (1889-1937) ile gazeteci Pavel Nikolayeviç Medvedev (1891-1938) de vardı. Bakhtin Çevresi’nin toplantıları 1918’de Nevei ve Vitebsk’te başlar. 1924’te Leningrad’a taşınır. Toplantılarda Sovyet devriminin Stalin diktatörlüğüne doğru yozlaşmasının gündeme getirdiği toplumsal ve kültürel konular felsefi bağlamda ele alınıyordu. Üyelerin çalışmaları toplumsal yaşamı anlamlandıran gösterge sistemleri, özellikle de sanatsal yaratı ve dil konuları üzerinde yoğunlaşıyordu. Bu çalışmalar akademik felsefeyle sınırlı kalmadı; topluluk üyeleri özellikle Vitebsk’te, Maleviç ve Chagall gibi avangart sanatçıların da katılımıyla birçok radikal kültür etkinliği içinde yer aldılar. Petrograd Üniversitesi’nde hukuk okumuş olan Medvedev, Vitebsk Proteler Üniversitesi’nin rektörü olduktan sonra Iskusstve (Sanat) adlı bir dergi çıkarmaya başladı ve Voloshinov bu dergi için birçok makale yazdı.
1928 sonrasında Sovyetler Birliği’nde Ortodoks olmayan görüşleri savunan aydınların durumunun iyice zorlaşması ve 1929’da üyelerinin birçoğunun tutuklanması Bakhtin Çevresi’nin dağılmasına yol açtı. Voloshinov 1928 sonundan 1934’e kadar Leningrad’da Herzen Pedagoji Enstitüsü’nde çalıştı. 1934’te tüberküloza yakalandıktan iki yıl sonra, Ernst Cassirer’in The Philosophy of Symbolic Forms (Sembolik Formlar Felsefesi) adlı kitabının çevirisini bitiremeden, bir sanatoryumda
öldü.

Tek bir sonuç gösteriliyor

0