Ayrıntı Yayınları

Çağımızın

önemli düşünürlerini

ve tartışmalarını merkeze alan ve her zaman günceli yakalayan bir yayın politikasını benimsedi. Kamusal İnsanın Çöküşü, Kitle ve İktidar, Milletler ve Milliyetçilik, İmparatorluk, Ezilenlerin Pedagojisi gibi önemli metinleri Türkçe literatüre kazandırdı.

Postmodernizm, eğitim, tüketim kültürü ve etik gibi başlıklar ekseninde yayımlar yapmayı sürdürdü. Edebiyata yeni bir soluk getiren “yeraltı edebiyatı” ile asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazların, “beyaz zencilerin”, gezginlerin ve ötekilerin seslerini duyurmayı amaçladı. Döneminin tabulaşmış başlıkları olan cinsellik, ekoloji ve hayvan haklarını konu alan birçok kitabı listesine ekledi. Bu süreçte yargılama ve yasaklarla da mücadele etti.

2000’ler sonrası

değişen yayıncılık anlayışı doğrultusunda kataloğuna İdea, Türkçe Edebiyat, Schola, Sinema, Yakın Tarih ve Şiir gibi birçok yeni diziyi ekledi. Ayrıca 2008’de Dinozor Çocuk markasını kurarak çocuk yayıncılığına da adım attı.

Çocukların çevreye ve canlılara duyarlı, haksızlıklara karşı çıkan, sözünü esirgemeyen ve yaratıcı okumalar yapabilmeleri amacıyla bir liste oluşturdu. Kasım 2013 yılında “Yeni ve yaratıcı fikirler, bir öncekinin tekrarıyla değil, ancak sorgulanmasıyla ortaya çıkabilir” düşüncesiyle Ayrıntı Dergi yayın hayatına başladı. 2019 yılında Dinozor Genç markasıyla büyüme yolculuğuna bir parça daha ekledi. Okuduklarını kendi seçen, yeniliklere açık, dünya meselelerine duyarlı, düşün dünyasını geliştirmek isteyen gençlere rehber oldu. 2021 yılında Düşbaz Kitaplar’ı kurarak cesur, yenilikçi ve genç bir markayla yoluna devam etti. Metnin iyi ve kaliteli olmasını, bunların daha çok okura ulaşmasını sağlamayı kendisine amaç edindi. Kalıplaşmış olan çoksatar ve popüler kavramlarının aksine Düşbaz Kitaplar, kendi seçimleriyle ve keşfettikleriyle yayın dünyasına yön vermeyi ve sektörde iyi edebiyatın peşinde kaliteli rekabetin yaşanmasını sağlamayı amaçlıyor.

Ayrıntılar Önemlidir

cümlesiyle çıktıkları bu yolda her geçen yıl yeni yazarlarla birlikte büyüyen Ayrıntı Yayın Grubu, bağımsız yayıncılığın Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden biri olmaya devam ediyor.

0