Peter Singer

Peter Singer 1946’da Avustralya’da doğdu. Felsefe eğitimini Melbourne ve Oxford Üniversitelerinde tamamladı. Oxford’da ve ABD’deki çeşitli üniversitelerde görev
yaptıktan sonra Melbourne’deki Monash Üniversitesi’nde İnsan Biyoetiği Bölümü’nün başına getirildi. 1999’dan bu yana Princeton Üniversitesi Biyoetik bölümünde görev yapıyor. Etik alanında otuz kadar kitap yazan ve derleyen Singer’ın dünya genelinde en çok tanınan kitabı Hayvan Özgürleşmesi’dir. Yayımlandığı yıldan bu yana büyük tartışmalara yol açan Pratik Etik, üniversitelerde uygulamalı etik alanında en yaygın olarak okutulan kitaplardan biridir. Encyclopaedia Britannica’nın Macropedia bölümündeki “etik” maddesini de Singer kaleme almıştır. Her çalışmasıyla geniş yankı uyandıran Singer, felsefenin soyut ve akademik bir çalışma alanından ibaret olmadığını ve herkesi yakından ilgilendiren konularda önemli katkılarda bulunabileceğini öne sürenlerin sıkça gönderme yaptıkları bir felsefecidir. Kendisi de etik çalışmalarının uzun vadede ahlaksal düşünme biçimimiz üzerinde önemli bir etkisinin olacağına inandığını belirtmiş ve Hayvan Özgürleşmesi başta olmak üzere birçok kitabını herkesin anlayabileceği bir dilde yazmayı tercih etmiştir. Singer, 2003 yılında İstanbul’da yapılan Dünya Felsefe Kongresi’nde Irak Savaşı’nın ahlaksal gerekçelerini çürütmeye yönelik tebliğiyle de büyük ilgi toplamıştı.
Türkçeye çevrilen kitapları: Animal Liberation [1975; Hayvan Özgürleşmesi, Çev. Hayrullah Doğan, Ayrıntı Yay., 2005]; Practical Ethics [1979; Pratik Etik, Çev. Nedim Çatlı, İthaki Yay., 2015]; Marx [1980; Marx, Çev. Hakan Gür, Dost Kitabevi, 2013] ve Hegel: A Very Short Introduction [1983; Hegel, Çev. Bahar Öcal Düzgören, Altın Kitaplar, 2003].

Gösterilen sonuç sayısı: 5

0