Irvin David Yalom

Birinci Dünya Savaşı’ndan kısa bir süre sonra Rusya’nın Polonya sınırı yakınlarındaki küçük bir köyden ABD’ye göç etmiş bir ailenin çocuğu
olarak 1931’de Washington’da dünyaya geldi. Ailesi ekonomik sıkıntılar içinde ayakta kalmaya çalışırken kitaplara yöneldi. Yoksul bir mahallede büyüdü, tek avuntusu kitaplar, özellikle de kendisine gerçeklikten daha mutluluk verici bir dünya sunan kurmaca yapıtlardı. Roman yazmanın bir insanın yapabileceği en iyi şey olduğu düşüncesi küçük yaşta aklına yerleşti ve bu düşünceden bir daha hiç vazgeçmedi. O günlerin getto yaşamında gençler için meslek seçenekleri pek fazla değildi. Yalom’un yaşıtları ya Tıp Fakültesi’ne gidiyor ya da babalarının yanında iş hayatına atılıyorlardı. Tıp Fakültesi’ne gitmenin kendisini Tolstoy’a ve Dostoyevski’ye daha çok yaklaştıracağını hissetti. Bu yüzden meslek olarak doktorluğu, uzmanlık dalı olarak da psikiyatriyi seçti.

Tek bir sonuç gösteriliyor

0