Can Şafak

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Fakültesi mezunudur, İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü’nde yüksek lisans yapmıştır. Çalışma Bakanlığı’nda iş müfettişi olarak görev yapmış, 12 Eylül döneminde 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca görevine son verilmiştir. 1983 yılı sonundan başlayarak Kristal-İş ve Birleşik Metal-İş sendikalarında toplu sözleşme uzmanı olarak çalışmıştır. Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) ve Kemal Türkler Eğitim Vakfı (KETEV) Mütevelli Heyeti üyesidir. Çalışma alanı ağırlıklı olarak emek tarihi, sol siyasi tarih ve toplu pazarlık konularıdır. Sendika yayınları arasında broşürleri, çeşitli gazete ve dergilerde yazıları ve makaleleri yayınlanmış, çeşitli kitaplara katkıda bulunmuştur.
Kitapları: İş Yasası Uygulaması, Ekin Yayınları, 1983; Yeni Toplu Sözleşme Düzeni, Ekin Yayınları, 1984, 1971 Cam Grevleri, Kristal-İş Yayını, 2008; Kuruluş Yıllarında Haydarpaşa Sendikası, Sosyal Tarih Yayınları, 2010; Büyük Grev 1977, Sosyal Tarih Yayınları, 2012; Ereğli 1965-1980 Çelik İşçileri, Sosyal Tarih Yayınları, 2015; Ereğli 1960-1965 Morrison’un Yapı İşçileri, Sosyal Tarih Yayınları, 2017; Maden-İş Tarihine Tanıklıklar (2 Cilt), Sosyal Tarih Yayınları, 2019; Necmettin Bir Devrimcinin Hatırası, Ayrıntı Yayınları, 2019; Otomobil- İş Tarihi, (Nuran Gülenç’le) Birleşik Metal İşçileri Sendikası Yayını, İstanbul, 2020.

Tek bir sonuç gösteriliyor

0