A. Raşit Kaya

1969 yılında AÜ SBF Diplomasi ve Dış Münasebetler Şubesi’ni bitirdi. Doktorasını Paris Üniversitesi’nde (l’université de Paris 2-Panthéon /Assas) tamamladı. “Siyasal Teoriler” alanında doçent unvanını aldı. “Siyaset Bilimi ve Yönetim Bilimleri” Anabilim dalında profesörlüğe yükseldi. ODTÜ’nün yanı sıra, Ankara ve Gazi Üniversitelerinde lisansüstü dersler verdi. ODTÜ Medya ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü bölüm başkanı iken 2014 yılında yaş haddinden emekliye ayrıldı. Halen emeritus profesör olarak ODTÜ’de derslerini sürdürmektedir. Yayımlanmış kitapları: Kitle İletişiminde Temel Yaklaşımlar (Editör, Korkmaz Alemdar ile birlikte, Savaş Yayınları, 1983); Kitle İletişim Sistemleri (Teori Yayınları, 1985); Radyo Televizyonda Yeni Düzen (Korkmaz Alemdar ile birlikte, TOBB Yayınları 1993); İktidar Yumağı: Medya-Sermaye-Devlet (İmge Kitabevi Yayınları, 2. Baskı, 2016); İspanya: Faşizmden Demokrasiye (Ayrıntı Yayınları, 1. Baskı, 2019)

Gösterilen sonuç sayısı: 2

0