Dinozor Genç

Dinozor Genç, Ayrıntı Yayınları’nın bir markası olarak 2019 yılında yolculuğuna başladı. Yeni bir yayınevi olmasına rağmen, Ayrıntı Yayınları ve Dinozor Çocuk’un değerli mirasını takip ederek hızla ilgi gördü. Gençlik edebiyatında öncelikle sorun odaklı metinler üretmek yerine, edebiyatın bilgelik ve sağduyu dolu yolculuklarını vurgulamayı ve didaktik metinlerden kaçınmayı tercih etti. Bu bağlamda, Dinozor Genç, listesine yeni ve etkileyici kitaplar ekleyerek yayın yolculuğuna devam etmeyi amaçlıyor ve her zaman kaliteli edebiyata ve çok çeşitli konulara kapısını açık tutuyor.

Dinozor Genç, okuduklarını kendi seçen, açık fikirli, meraklı ve coşkulu bir okur kitlesine hitap ediyor. Gençleri edebiyatı bir haz alma unsuru olarak değerlendirmeye ve yeni dünyaların kapısını aralamak için iyi hikâyelerin ve heyecan verici maceraların yolunu takip etmeye çağırıyor. Bu bağlamda, regl deneyimi, tartışma kültürü, bilgisayar oyunlarında ustalık, felsefe ve değer yargıları gibi konuları içeren çeşitli kitaplar üreterek yayınlarını sürdürmeye devam ediyor. DC için üretilen oldukça yeni ve içerik olarak faklı çizgi romanlar, ilk gençliğe siyaseti keyifli bir çatışmaya anlatan Jean Merill, gençlik döneminin her türlü değişimini kucaklayan romanlarıyla Meg Cabot, doğaya karşı insanlığın koşullarını sorgulatıcı fantastik hikâyeleriyle Francesca Gibbons, bugünün sorunlarını geçmişin felsefe ortamlarında tartışan felsefi metinlerin usta kalemi Yılmaz Murat Bilican yazarlarımız yeni yazarlarla birlikte önümüzdeki yıllarda kitaplarıyla yayınevinin listesinde yer alacaklar.

Gençlerin merakından, mücadele güçlerinden, cesaretlerinden ve haklarının peşinden gitmelerinden ilham alarak, bu nosyonları takip eden ve meydan okumaya hazır yerli ve yabancı yazarlarla yoluna devam devam edecektir.

Dinozor Genç, an imprint of Ayrıntı Publishing, set out on its journey in 2019. Despite being a relatively new publishing house, it followed in the valuable legacy of Ayrıntı Publications and Dinozor Çocuk, quickly earning affection. Instead of primarily focusing on problem literature in youth literature, it chose to emphasize the wisdom and enriching journeys of literature and steering clear of didactic texts. In this regard, Dinozor Genç aims to continue its publishing journey by adding new and captivating books to its list, always keeping it open to quality literature and diverse topics.

Dinozor Genç appeals to a reader audience who choose what they read on their own, are open-minded, curious, and enthusiastic. They consider literature as entertainment and a gateway to new worlds, inviting them to pursue the path of good stories and exciting adventures. In this context, they continue to improve their publications by producing various books on topics such as the experience of menstruation, the culture of discussion, mastery in computer games, philosophy, and value judgments.

The fairly new and content-wise diverse DC graphic novels have been and will feature on the publishing house’s list in the coming years, alongside our established authors such as Jean Merill, who makes politics an enjoyable conflict for the youth, Meg Cabot, known for her novels embracing all sorts of changes in the teenage years, Francesca Gibbons, with thought-provoking fantastical stories that question humanity’s relationship with nature, and Yılmaz Murat Bilican, the mastermind behind philosophical texts that debate today’s issues within the context of the past.

 

The publishing house, taking inspiration from the knowledge that young people are an inquisitive generation, unafraid of challenges, and actively pursuing their rights while enjoying the pleasures of creation and production, will continue to collaborate with both local and foreign authors who resonate with these notions and are ready to take on new challenges.

0