Dinozor Çocuk

 

Ayrıntı Yayınları’nın çocuk kitapları markası Dinozor Çocuk okuma kültürünü ve öğrenme merakını besleyen yayınları çocukların ilgisini çekiyor ve onların ilgisinden güç alıyor. Toplumsal barışı, hoşgörüyü ve insan-doğa uyumunu teşvik eden çocuk kitapları, zihin açan ve ruhu besleyen değerlere yönelik. İyi bir gelecek mutlu çocuklarla kurulabilir, mutlu çocuklar ise özenli kitaplarla gelişebilir. Bugüne dek yayımladığımız kitaplar bu duyarlılığı taşıyor. Çocuklar İçin Dünya Tarihi’nden Yaşamın Evrimi’ne farklı konulara yönelik kitaplarımız eğlenceli ve eğitici bir dile, hayal dünyasını geliştiren renk ve çizimlere sahip Dinozor Çocuk, bilim, tarih ve edebiyat alanlarında iyi nitelikte eserler sunarak tüm yaş gruplarındaki çocuklar için yeni kitaplar yayınlamaya devam ediyor. Tove Jansson, Sven Nordqvist ve Ulf Stark gibi önde gelen yazarlar, yayınevinin edebiyat alanında yayıncılık değerlerini yükseltiyor. Dinozor Çocuk’un yayın listesi ayrıca David Nello, Beatrix Potter, Nicoletta Costa, Rebecca Solnit, Ute Krause ve Peter Ekberg gibi dünya çocuk edebiyatının saygın isimlerini de içermektedir.

Ayrıca her yıl, iyi edebiyatın değerlerini vurgulayan, bilimsel gerçeklerle yaratıcı bir şekilde örülmüş ve çocuklar için vazgeçilmez olan değerleri benimseyen yeni Türkiyeli yazarlarını da listesine eklemektedir.

Okurken mutlu olmak! Kitaplar bunu sağlayabiliyorsa, ne mutlu çocuklara…

Dinozor Çocuk an imprint of Ayrıntı Publishing, nourishes

the reading culture and curiosity for learning, also captures the interest of children and draws strength from their enthusiasm for 15 years. These children’s books, which promote social harmony, tolerance, and the harmony between humans and nature, are directed towards enlightening minds and nurturing the spirit. A bright future can be built with happy children, and happy children can develop with thoughtful books. The books we have published so far carry this sensitivity. From History of the World for Children to The Evolution of Life, our books on various topics are written in an enjoyable and educational language, accompanied by colorful illustrations that stimulate the imagination.

Dinozor Çocuk, providing high-quality works in the fields of science, history, and literature, continues to release new books for children of all age groups. Prominent authors like Tove Jansson, Sven Nordqvist, and Ulf Stark elevate our publishing house in the field of literature. Our publication list also includes esteemed names from the world of children’s literature such as David Nello, Beatrix Potter, Nicoletta Costa, Rebecca Solnit, Ute Krause,

and Peter Ekberg.

Furthermore, every year, we add new authors from Turkey who highlight the values of good literature, creatively woven with scientific facts, and embrace the principles of our publishing house, which are essential for children.

Being happy while reading! If books can provide that,

then how fortunate for children…

0