İbni Haldun: Tarih Biliminin Doğuşu

Orijinal fiyat: 192,00₺.Şu andaki fiyat: 144,00₺.

Hak ettiği ilgiyi ne Doğu’da ne de Batı’da gören, 14. yüzyılda yaşamış Arap düşünür İbni Haldun’un önemini A.Toynbee şu sözlerle dile getiriyor: “İbni Haldun öyle bir tarih felsefesi tasarlamış ve ortaya koymuştur ki, bugüne

Barkod: 9789755396927 Dizi: İdea

Stokta

Açıklama

Hak ettiği ilgiyi ne Doğu’da ne de Batı’da gören, 14. yüzyılda yaşamış Arap düşünür İbni Haldun’un önemini A.Toynbee şu sözlerle dile getiriyor: “İbni Haldun öyle bir tarih felsefesi tasarlamış ve ortaya koymuştur ki, bugüne kadar hiçbir yetenek, hiçbir dönemde, hiçbir ülkede böylesine büyük bit yapıt yaratamamıştır.”İbni Haldun’un, tarihin bilim olarak doğuşunu simgeleyen yapıtı Mukaddime, Ortaçağ Arap uygarlığının sönmeye yüz tuttuğu bir sırada kaleme alındığından, İbni Haldun’u ve düşüncelerini doğrudan izleyen bir akım ortaya çıkmadığı gibi, bu düşünce daha sonraki yüzyıllarda unutulmaya yüz tuttu.Yakın tarihte yeniden keşfedilen İbni Haldun’un tarih biliminin kurucuları arasında sayıp hakkını teslim etmekle kalmayıp, düşüncesinin de derinlerine inme çabasına girersek, yalnızca geçmişin olaylarından ve düşüncelerinden dersler çıkarmakla kalmayacak aynı zamanda bugünümüzü anlamaya ve geleceği kurtarmaya adım atmış da olacağız.İbni Haldun, 14. yüzyılda toplumların iktisadi, sosyal ve siyasi koşullarının bilimsel bir çözümlemesini yaparken, bir takım temel tarihsel sorunları ortaya koyuyordu. Ortaçağ’a ilişkin yapıları, iktisadi, toplumsal ve siyasal evrimi yavaşlatan ya da engelleyen yapıları betimliyordu. İşte bu gecikme, yabancı güçlerin etkileriyle birleşerek birkaç yüzyıl sonra sömürgeciliği olanaklı kılacak; sömürgecilik de azgelişmişlik olgusunun ortaya çıkışını getirecekti.İbni Haldun, Kuzey Afrika tarihini yüzyıllar boyunca kesintiye uğratan siyasal (daha sonra iktisadi ve toplumsal) başarısızlıklar dizisini son derece yöntemli bir biçimde irdeleyen ve durgunluk nedenlerini bir tanrısallıkta ya da dış güçlerin etkisinde değil, yaşadığı toplumun iç yapısında arayan bir düşünür oldu. Onun tarih anlayışı, Avrupa’da iktisadi ve toplumsal alanlarda yürütülen araştırmalar sayesinde ancak XIX. yüzyılın sonuna doğru gelişecekti.Ancak Aziz Augustinus, Machiavelli ya da Montesquieu ile kıyaslanabilecek bir düşünür olan İbni Haldun’un yapıtını, yaşadığımız dönemin sorunlarıyla bağlantılandırıp bugünün kavramlarıyla ele almak, onun düşüncesini aşırı ölçüde modernleştirmek ya da çarpıtmak değil, tam tersine onun düşüncesinin gerçek zenginliğini ortaya çıkarmaktan. Yves Lacoste da İbni Haldun’da bu yoldan ilerliyor.

Künye

Marka

Yayın No

672

Dizi

Dizi No

12

Orijinal Adı

Ibn Khaldoun Naissance de L’Histoire, passé du tiers-monde

Yazar

Çevirmen

Son Okuma

Kapak Tasarım

Dizgi

Sayfa Sayısı

240

Boyut

13,5 x 21,5 cm

Baskı

2

Basım Yeri

İstanbul

Yayım Tarihi

Yazar

Yves Lacoste

Fransız coğrafyacı ve jeopolitika uzmanı Yves Lacoste 1929 yılında Fas’ta doğdu. 1976 yılında jeopolitik “Hêrodote” dergisini kurdu. Yayımlanan eserlerinden bazıları şunlardır: Les Pays sous-développés (1959); Géographie du sous-développement (1965); İbn Khaldoun - Naissance de l’histoire du Tiers-Monde (1965) [İbni Haldun: Tarih Bilimin Doğuşu, Çev. Mehmet Sert, Ayrıntı Yay., 2012]; La Géographie ça sert d’abord à faire la guerre (1976); Contre les anti-tiersmondistes et contre certains tiersmondistes (1985); Géopolitique des régions françaises (1986); Dictionnaire de Géopolitique (1993); Dictionnaire géopolitique des États (1994); La Légende de la terre (1996); Vive la Nation - Destin d’une idée géopolitique (1998); L’Eau des hommes (2002); De la Géopolitique aux Paysages. Dictionnaire de la Géographie (2003); Maghreb, peuple et civilisation (Camille Lacoste-Dujardin ile birlikte) (2004); Géopolitique. La longue histoire d’aujourd’hui (2006) [Büyük Oyunu Anlamak, Jeopolitik: Bugünün Uzun Tarihi, NTV Yay., 2007]; L’Eau dans le monde: les batailles pour la vie (2006); Géopolitique de la Méditerranée (2006).

0