Fredric Jameson

Orijinal fiyat: 192,00₺.Şu andaki fiyat: 57,60₺.

Marksist teoriye getirdiği farklı yaklaşım üzerinden 20. ve 21. yüzyıl edebi eleştiri yöntemlerine damga vuran Jameson’ın edebiyat, felsefe, kültür, ekonomi ve politika ekseninde ortaya koyduğu görüşler bugünün dünyasına ilişkin

Barkod: 9786053145288 Kategoriler: İnceleme, Yaz Kampanyası Etiketler:

Stokta

Açıklama

Marksist teoriye getirdiği farklı yaklaşım üzerinden 20. ve 21. yüzyıl edebi eleştiri yöntemlerine damga vuran Jameson’ın edebiyat, felsefe, kültür, ekonomi ve politika ekseninde ortaya koyduğu görüşler bugünün dünyasına ilişkin kapsamlı bir manzara sunar. Fredric Jameson’ın 1961 yılında kaleme aldığı Sartre: Bir Üslubun Kökenleri‘nden 2014 yılında yaptığı çalışmalara dek geniş bir alanı kapsayarak bütüncül bir yaklaşım sunan bu eser, Jameson’ın tüm eserleri üzerinden kurguladığı “diyalektik eleştiri projesi”ne odaklanır. Bu proje başta Marx ve Hegel olmak üzere, Jameson üzerindeki Sartre, Lukács, Benjamin, Bloch, Adorno ve Marcuse’un etkilerini ortaya koyarken, Jameson’ın çoklu düşünme biçiminin birçok farklı düşünce birlikteliğini mümkün kılmak adına artzamanlılığı nasıl kırdığını da gözler önüne serer.Robert T. Tally Jr., “mentör”ü olarak gördüğü hocası Jameson üzerine yazdığı bu kitapla Jameson’ın düşüncelerine ayrıntılı bir biçimde yer verirken onun hakkındaki eleştirilere de yanıt verme imkânı bulur.

Künye

Marka

Yayın No

1518

Dizi

Dizi No

331

Orijinal Adı

Fredric Jameson

Yazar

Çevirmen

Yayıma Hazırlayan

Son Okuma

Kapak Tasarım

Dizgi

Sayfa Sayısı

256

Baskı

1

Basım Yeri

İstanbul

Yayım Tarihi

Yazar

Robert T. Tally Jr.

Texas State Ün:vers:tes:’nde İng:l:zce profesörü olan Robert T. Tally Jr.’ın çalışma alanları özell:kle Amer:kan edeb:yatı ve karşılaştırmalı edeb:yat alanında mekân, anlatı ve tems:l arasındak: :l:şk:lere odaklanır. Edeb:yat alanında yüksek l:sansını, kültürel ve eleşt:rel çalışmalar alanında doktorasını tamamlayan Tally, Duke Ün:vers:tes:’nde felsefe eğ:t:m: görmüş, aynı zamanda da Duke Ün:vers:tes: Hukuk Fakültes:’nden “hukuk doktoru” ünvanını almıştır. Özell:kle son dönemde kuramsallaştırılmaya çalışılan jeoeleşt:r:, edeb: coğrafya ve mekânsal beşer: b:l:mler alanlarına katkı sunan Tally, eleşt:rel teor:de mekânın rolünü ön plana çıkarır. Mekân, ütopya ve edeb: eleşt:r: eksen:nde b:r d:z: çalışma yapan yazarın Hermann Melv:lle, Edgar Allen Poe, Kurt Vonnegut ve l:sans dönem:nde öğrenc:s: olduğu Fredr:c Jameson üzer:ne de müstak:l eserler: bulunmaktadır. Edeb:yat, mekân ve tems:l :l:şk:ler: :le alakalı b:rçok çalışması bulunan Tally, Nat:onal Endowment for the Human:t:es (NEH) D:st:ngu:shed Teach:ng Professorsh:p ünvanına da sah:pt:r. BAŞLICA ESERLERİ: Melv%lle, Mapp%ng and Global%zat%on: L%terary Cartography %n the Amer%can Baroque Wr%ter. London: Cont:nuum, 2009; Kurt Vonnegut and the Amer%can Novel: A Postmodern Iconography. London: Cont:nuum, 2011; Utop%a %n the Age of Global%zat%on: Space, Representat%on, and the World System. New York: Palgrave Macm:llan, 2013; Mekânsallık, Çev. Emel Aras, Ankara: Hece Yayınları, 2019; Poe and the Subvers%on of Amer%can L%terature: Sat%re, Fantasy, Cr%t%que. New York: Bloomsbury, 2014; Fredr%c Jameson: The Project of D%alect%cal Cr%t%c%sm. London: Pluto Press, 2014; Topophren%a: Place, Narrat%ve, and the Spat%al Imag%nat%on. Bloom:ngton: Ind:ana Un:vers:ty Press, 2019.

0