Warwick Ball

Warwick Ball Avustralya doğumlu, Ortadoğu uzmanı bir arkeologdur. Ürdün, İran, Irak, Suriye ve Afganistan’da kazılara katılmış, çoğunu yönetmiş ve bu alanda birçok kitaba imza atmıştır. Bu kitaplardan biri, günümüzde güvenlik nedeniyle gezilmesi çok zor olan Afganistan’daki önemli arkeolojik alanların anlatıldığı The Monuments of Afghanistan: History, Archaeology and Architecture [“Afganistan’ın Anıtları: Tarih, Arkeoloji ve Mimari”] adlı kitabıdır. Ayrıca Asia in Europe and the Making of the West [Avrupa’daki Asya ve Batı’nın Şekillenişi] adıyla dört ciltlik bir dizi hazırlamıştır. Bu dizinin tamamı Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlanmıştır. Dizinin kitapları şunlardır:
Out of Arabia: Phoenicians, Arabs, and the Discovery of Europe [Arabistan’dan Öteye: Fenikeliler, Araplar ve Avrupa’nın Keşfi] Towards One World: Ancient Persia and the West [Tek Dünyaya Doğru: Antik İran ve Batı] Sultans of Rome: The Turkish World Expansion [Roma’nın Sultanları: Türklerin Dünyaya Yayılışı] The Gates of Asia: The Eurasian Steppe and the Limits of Europe [Asya’nın Geçitleri: Avrasya Stepleri ve Avrupa’nın Sınırları]

Gösterilen sonuç sayısı: 4

0