Richard Leppert

Minnesota Üniversitesi Kültürel Çalışmalar ve Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü’nün başkanıdır ve aynı bölümde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
Leppert’ın diğer yapıtları şunlardır: The Sight of Sound: Music, Representation and the History of the Body (University of California Press, 1993); Music and Image: Domesticity, Ideology and Socio-Cultural Formation in the Eighteenth Century England (Cambridge University Press, 1988); ve editörlüğünü Susan McClary ile paylaştığı Music and Society: The Politics of Composition, Performance and Reception (Cambridge University Press, 1987). Son olarak, Theodor W. Adorno’yla birlikte, Essays on Music (University of California Press. 2002) adlı bir makaleler derlemesini: Daniel Goldmark ve Lawrence Kramer ile birlikte Beyond the Soundtrack: Representing Music in Cinema adlı kitabı (University of California Press, 2007) yayıma hazırlamıştır. Ayrıca yine Ayrıntı Yayınları tarafından okurlara sunulmuş olan Sanatta Anlamın Görüntüsü (Çeviri: İsmail Türkmen, Ayrıntı Yayınları, 3. Basım, 2017) adlı kitabın yazarıdır.

Gösterilen sonuç sayısı: 2

0