Özgür Emrah Gürel

ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Carleton Üniversitesi Ekonomi Politik Enstitüsü’nden yüksek lisans derecesini Carl Schmitt ve Hannah Arendt’in politika kavramlarını karşılaştıran teziyle almıştır. Doktora öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde Platon’un Devlet diyaloğunda siyasal iktidarın paradoksal doğası üzerine yazdığı teziyle tamamladı. Edebiyat-felsefe ilişkisi, Antik Yunan siyaset felsefesi, Alman İdealizmi, Eleştirel Teori ve Amerikan Pragmatizmi alanlarında çalışmaktadır. Platon’un Devlet’inde Siyasal İktidarın Paradoksal Doğası. ile Akıl ve Devrim: Lukács ve Habermas ile Praksis Felsefesini Yeniden Düşünmek adlı kitap projesi üzerine çalışmaktadır.

Tek bir sonuç gösteriliyor

0