Otto Friedmann Kernberg

1928’de Viyana’da doğan O.F. Kernberg ve 11 yaşındayken Nazi Almanya’sından kaçan ailesiyle birlikte Şili’ye göçmüş, tıp eğitimini bu ülkede almış, 1959’da ise ABD’ye yerleşmiştir.Cornell Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde psikiyatri profesörü olan O.F. Kernberg ayrıca Columbia Üniversitesi Psikanalitik Eğitim ve Araştırma Merkezi’nde eğitim analisti ve süpervizör analisttir. Dr. Kernberg, 1997-2001 yıllarında Uluslararası Psikanaliz Derneği’nin başkanlığını yapmıştır; aynı zamanda Journal of the American Psychoanalytic Association dergisinde editördür. O.F. Kernberg’in önemi, psikanalizi ağır ve sınır kişilik bozuklukluklarına başarıyla uygulamış ve bu alanda teorik ve pratik katkılarda bulunmuş olmasından gelir. İnsan saldırganlığı ve yıkıcılığını incelemiş olan O.Kernberg’in başlıca kitapları arasında Borderline Conditions and Pathological Narcissism (1975) [Sınır Durumlar ve Patolojik Narsisizm, Çev. Mustafa Atakay, Metis Yay., 2006]; Object Relations Theory and Clinical Psychoanalysis (1976): Internal World and External Reality: Object Relations Theory Applied (1980); Severe Personality Disorders: Psychotherapeutic Strategies (1984); Narcissistic Personality Disorder: Psychotherapeutic Strategies (1989); Aggression in Personality Disorders and Perversions (1992) [Sapıklıklarda ve Kişilik Bozukluklarında Saldırganlık, Çev. Banu Büyükkal, Metis Yay., 2010] sayılabilir.

Tek bir sonuç gösteriliyor

0