Julia Alvarez

1960 yılında, on yaşındayken ailesiyle birlikte Dominik Cumhu- riyeti’nden ayrılıp Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşmiştir. Altı ro- man, üç kurmaca olmayan kitap, üç şiir kitabı yazmış; çocuk ve genç yetişkin edebiyatına on eser kazandırmıştır. Eserleri geniş çevrelerce bilinir. 2007 yılında Congressional Hispanic Caucus Institute’ten (Kongre Hispanik Birlik Enstitüsü) edebiyat dalında Latina Lider Ödülü’nü, 2002 yılında edebiyat dalında Hispanik Miras Ödülü’nü, 2000 yılında da Latina dergisinin Yılın Kadını ödülünü almıştır ve New York Halk Kütüphanesi’nin “The Hand of the Poet: Original Manuscripts by 100 Masters, From John Donne to Julia Alvarez” (Şairin Eli: John Donne’dan Julia Alvarez’e 100 Ustanın El Yazmaları) programına dahil olmuştur. Şu an Middlebury Üniversitesi’nde konuk yazarlık yapan Alvarez, eşi Bill Eichner ile birlikte memleketi Dominik Cumhuriyeti’nde bir kahve çiftliği ve okuryazarlık merkezi olan Alta Gracia’yı kurmuştur.
Kelebekler Zamanı, “National Endowment for the Arts” (Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Sanat Vakfı) ta yılında vakfın Big Read programına uygun görülmüştür.

Tek bir sonuç gösteriliyor

0