John Keane

Doğumu 1949. Londra’da yaşamaktadır. Monash Üniver-sitesi’nde, Toronto Üniversitesi’nde, Berlin’deki Freie Universitaet’te ve Cambridge Üniversitesi’nde hocalık yapmış; 1987’de Bielefeld’deki Centre for Interdisciplinary Research üyesi olmuştur. Halen, Centre for Communication and Information Studies üyesidir ve The Polytechnic of Central London’da hocalık yapmaktadır. Times Literary Supplement ve New Statesmen gibi gazete ve dergilere düzenli olarak yazmaktadır.
Public Life and Late Capitalism (1984), Democracy and Civil Society (1988/Demokrasi ve Sivil Toplum, Çev. Necmi Erdoğan, Ayrıntı Yay., 1994) ve (John Owens ile birlikte) After Full Employment (1986) adlı kitapların yazarıdır. Çekoslovak yazarlarca kaleme alınmış makalelerden oluşan The Power of the Powerless (1985) ve Civil Society and the State/New European Perspectives (1988/Sivil Toplum ve Devlet-Avrupa’da Yeni Yaklaşımlar, Çev. E. Akın-A. Bora-A. Çiğdem-L. Köker-M. Küçük-A. Nur, Ayrıntı Yay., 1993) adlı kitapların editörlüğünü üstlenmiştir. Claus Offe’nin Contradictions of the Welfare State eserini de [İngilizceye] tercüme etmiş ve editörlüğünü yapmıştır.

Tek bir sonuç gösteriliyor

0