Ivan Soll

Ivan Soll uzun yıllar bulunduğu Wisconsin-Madison Üniversitesi’nde onursal profesördür. İtalya, Almanya, İngiltere, Macaristan, Yeni Zelanda’nın yanı sıra bir süre bağlı bulunduğu Boğaziçi Üniversitesi aracılığıyla Türkiye’de yaşamış, ders vermiş ve konuşmacı olmuştur. Felsefi çalışması ve yayınları esas itibarıyla Kıta geleneği içerisindeki figürlerle, özellikle de Kant, Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Sartre ve Freud’la ve estetik teori, post-yapısalcılık, felsefi psikoloji ve yaşam felsefesi konularıyla ilgili olmuştur. Bununla birlikte, “sanatçı kitabı” da denen, akademik olmayan, sınırlı baskı, lüks edisyon (fine-press) kitapların basımını yazar, tasarımcı ve editör olarak, kendisine ait The Tiramisu Press yayıncılığında etkin şekilde yürütmektedir.

Tek bir sonuç gösteriliyor

0