Iain Chambers

Iain Chambers, Napoli’deki Istituto Universitario Orientale’de edebiyat ve felsefe dersleri vermektedir. Kültürel çalışmalar alanının önemli kuramcılarından olan Chambers, bu alanın kurucusu sayılan Stuart Hall’un “Birmingham Üniversitesi Kültür Araştırmaları Ekolü”nün üyelerindendir. Çok yönlü bir araştırmacı olan Chambers’ın başlıca ilgi alanları, şehirleşme, popüler kültür, müzik, hafıza ve modernitedir; bu genel çalışma alanlarının yanı sıra yazar eserlerinde Karayip edebiyatı, İtalyanca rap müzik, çağdaş mimari ve göçün metropol uzamı üzerindeki etkileri gibi pek çok “özgül” konuyla da ilgilenmektedir. Yazılarındaki ana felsefi tema, gerek modern bilginin gerekse de hareket ve uzam metafiziğinin temellerinin sorgulanmasıdır. İngilizce ve İtalyanca ürünler veren yazarın eserleri pek çok dile çevrilmektedir. 1994 yılında yayımlanan Migrancy, Culture and Identity kitabının çevirisi olan elinizdeki Göç, Kültür ve Kimlik’in yanı sıra yazarın diğer önemli eserleri şunlardır: Urban Rhythms: Pop Music and Popular Culture (1985); Border Dialogues: Journeys in Postmodernity: The Metropolitan Experience (1990); Culture after Humanism: History, Culture, Subjectivity (2001); Chambers ayrıca Linda Curti ile birlikte, The Postcolonial Question: Common Skies, Divided Horizons (1996) adlı kita bı derlemiştir.

Tek bir sonuç gösteriliyor

0