Giorgio Agamben

Verona Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde öğretim üyesidir. Türkçeye çevrilen yapıtları şunlardır: Infanzia e Soria (1979; Çocukluk ve Tarih; Çev. Betül Parlak, Kanat Kitap, 2010); Idea della prosa (1985; Nesir Fikri, Çev. Fırat Genç, Metis Yay., 2009); La Comunità che viene (1990; Gelmekte Olan Ortaklık, Çev. Betül Parlak, Monokl Yay., 2012); Homo Sacer: Il potere sovrano e la nuda vita (1995; Kutsal İnsan: Egemen İktidar ve Çıplak Hayat, Çev. İsmail Türkmen, Ayrıntı Yay., 2001); O que resta de Auschwitz: O arquivo e a testemunha (1999; Tanık ve Arşiv: Auschwitz’den Artakalanlar, Çev. Ali İhsan Başgül, Dipnot Yay., 2000); L’aperto: l’uomo e l’animale (2002; Açıklık: İnsan ve Hayvan, Çev. Meryem Mine Çilingiroğlu, Yapı KrediYay.,2015); Profanazioni(2005; Dünyevileştirmeler, Çev. Betül Parlak, Monokl Yay., 2011); Stato di Eccezione (2005; İstisna Hâli, Çev.Kemal Atakay, Ayrıntı Yay., 2018); Che Cos’è un Dispositivo? (2006) ve L’amico (2007); Dispozitif Nedir? / Dost, Çev. Ekin Dedeoğlu, Monokl Yay., 2012); Signatura rerum: sul metodo (2008;Şeylerin İşareti: Yöntem Üstüne, Çev. Betül Parlak, Monokl Yay., 2012); Nudità (2009; Çıplaklıklar, Çev. Suna Kılıç, Alef Yay., 2017).

Gösterilen sonuç sayısı: 2

0