Gérard Genette

Gérard Genette (1930-2018), Fransız eleştirmen ve edebiyat teorisyeni. “Yeni Eleştiri’’ akımının en önemli temsilcilerindendir. Kendisini yapısalcıhareket ve Roland Barthes ile Claude Lévi-Strauss gibi teorisyenlere yakın bulur. Figures ismiyle yayımladığı, geliştirdiği “anlatı yöntembilimi’’ ile dünya çapında bir ilgi görür. Çalışmasının Narrative Discourse: An Essay on Method başlığıyla İngilizcede yayımlanması ile teorileri dünya çapında da görünürlük kazanır. “Olay- Zaman-Anlatı’’ kavram bütünlüğünü odaklanma olarak tanımlayan Genette, retorik söz dağarcığının da edebi eleştiri alanına yeniden kazandırılmasına büyük katkıda bulunur. Genette, profesörlüğünü 1967’de Sorbon’dan Fransız Edebiyatı dalında alıp 1970’te Tzvetan Todorov’ia birlikte Poetique dergisini kurmuştur ve Editions du Seuil isimli yayınevi için aynı ismi taşıyan bir diziyi yayıma hazırlar. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’de araştırma direktörlüğü ve Yale Üniversitesi’nde konuk profesörlük yapan ünlü teorisyen, 11 Mayıs 2018’de 88 yaşında hayatını kaybetmiştir.

Tek bir sonuç gösteriliyor

0