Frank Gaudichaud

Siyaset biliminde Paris VIII Üniversitesi’nden doktora derecesine sahip olan Franck Gaudichaud, Grenoble Üniversitesi’nde İspanyol-Amerikan uygarlığı ve tarihi alanında öğretim görevlisidir. Şili ve çağdaş Latin Amerika üzerine çok sayıda makalesi ve aralarında en son Venceremos: Expériences chiliennes du pouvoir populaire [Şili Halk İk-tidarı Deneyimleri, 2023] adlı kitabın da yer aldığı çeşitli kitapları bulunmaktadır. Poder popular y cordones industriales… 1970-1973 [Halk İktidarı ve Sanayi Kordonları, 2004); Operación Cóndor. Notas sobre el terrorismo de estado en el Cono sur [Kondor Operasyonu. Güney Ko-nisinde Devlet Terörizmi Üzerine Notlar, 2005]; Chili 1970-1973. Mille jours qui firent trembler le monde (Chili 1970-1973. Dünyayı Sarsan Bin Gün, 2013); Fin de partie? Amérique latine, les expériences progressistes dans l’impasse 1998-2019 [Partinin Sonu? Latin Amerika, İlerle-meci Deneyimler Çıkmazda, 2020] ve Gouvernements progressistes en Amérique latine 1998-2018 [Latin Amerika’da İlerlemeci Hükümetler, 2021] bu kitaplar arasındadır. Le Monde Diplomatique’e de katkıda bulunan Gaudichaud ayrıca Le Volcan latino-américain: Gauches, mo-uvements sociaux et néolibéralisme [Latin Amerika Volkanı: Sol Ha-reketler, Toplumsal Hareketler ve Neoliberalizm, 2008] ve Amérique latine, émancipation en constructions [Latin Amerika, Yeni Kimliklerin Kuruluşu, 2012] başta olmak üzere çok sayıda kolektif kitabın editörüdür. “France Amérique Latine” adlı küreselleşme karşıtı derneğin eş başkanlığını sürdüren Gaudichaud www.rebelion.org web sitesinin eş editörlüğünü yapmakta ve ContreTemps ve Dissidences dergilerinin yayın kurullarında yer almaktadır.

Tek bir sonuç gösteriliyor

0