E. Fuat Keyman

Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Öğretim Üyesidir. Aynı zamanda, İstanbul Politikalar Merkezi/Sabancı Üniversitesi Direktörüdür. Kanada, Carleton Üniversitesi’nde doktora çalışmasını, Amerika, Harvard Üniversitesi’nde ve Wellesley College’da doktora-sonrası çalışmasını yapmış Keyman, Bilkent Üniversitesi ve Koç Üniversitesi’nde de çalışmıştır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunudur. Bilim Akademisi üyesidir. Demokratikleşme, küreselleşme, uluslararası ilişkiler, sivil toplum, kimlik siyaseti ve Türkiye’de devlet-toplum ilişkileri üzerine çalışmaktadır. Keyman’ın yurtdışı ve içinde yayınlanmış çok sayıda kitap ve makale çalışmaları vardır. Çok sayıda uluslararası düşünce kuruluşunun, merkezin ve akademik derginin danışma ve bilim kurulunda yer alırken, TÜBİTAK, Avrupa Birliği, vb kuruşlardan araştırma projeleri kazanmış, proje yöneticiliğe yapmış ve yaptığı akademik çalışmalarla ödüller almıştır. Keyman’ın kitapları arasında, Kentlerin Türkiyesi, (İletişim Yayınları, 2021); Sekiz Kentin Hikâyesi: Türkiye’de Yeni Yerellik ve Yeni Orta sınıflar (Metis, 2020); Kürt Sorunu: Yerel Dinamikler ve Çatışma Çözümü, (Ayrıntı Yayınları, 2019); Istanbul: Living with Difference in a Global City (İstanbul: Küresel Kentte Farklılıkla Yaşamak) (Rutgers University Press, 2018); Democracy, Foreign Policy and Identity in Turkey: Hegemony Through Transformation (Dönüşüm Yoluyla Hegemonya: Türkiye’de Dış Politika, Kimlik ve Demokrasi) (Macmillan, 2014); Symbiotic Antagonisms: Competing Nationalisms in Turkey (İç içe Çatışmalar: Türkiye’de Milliyetçilik) (Utah University Press, 2009/10); Kentler: Anadolu’nun Dönüşümü, Türkiye’nin Geleceği, (Doğan Yayıncılık, 2010); Remaking Turkey: Globalization, Alternative Modernities, Democracy (Türkiye’nin Yeniden-İnşası: Küreselleşme, Alternatif Moderniteler, Demokrasi) (Lexington, 2009); Turkish Politics in a Changing World (Değişen Dünyada Türkiye Siyaseti) (Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2007); Citizenship in a Global World: European Questions and Turkish Experiences (Küreselleşen Dünyada Vatandaşlık: Avrupa Soruları, Türkiye Deneyimleri) (Routledge, 2005); ve Türkiye ve Radikal Demokrasi (Alfa Yayıncılık, 2001) adlı eserler bulunmaktadır.

Gösterilen sonuç sayısı: 2

0