Sosyolojiye Giriş

1.100,00

Toplumsal dünyamız baş döndürücü bir hızla değişiyor. Değişim dalgası hem sosyoloji disiplinini hem de sosyoloji ile yeni tanışan genç kuşakları etkiliyor. Bugünün öğrencileri, bir önceki kuşaklara oranla bilgiye çok daha çabuk

Barkod: 9786053144830 Dizi: Ağır Kitaplar

Stokta

Açıklama

Toplumsal dünyamız baş döndürücü bir hızla değişiyor. Değişim dalgası hem sosyoloji disiplinini hem de sosyoloji ile yeni tanışan genç kuşakları etkiliyor. Bugünün öğrencileri, bir önceki kuşaklara oranla bilgiye çok daha çabuk erişebiliyorlar. Fakat sosyolojik perspektifi yaşantılarına uygulama konusunda enformasyon çağının getirdiği kimi sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Bir yandan kendi belirledikleri koşullarda sosyolojik bilgiyle ilişki kurmak bir yandan da teorinin günlük yaşamlarını anlamlandırmada nasıl bir rol üstlendiğini deneyimlemek istiyorlar. Bir başka ifadeyle, sosyolojiye giriş derslerinin hayatlarında neye karşılık geldiğinin (hayatlarına nasıl dokunduğunun) gösterilmesini arzu ediyorlar. Böylesine zorlu ama bir o kadar keyifli bir uğraşı, sosyolojinin en çok bilinen düşünürlerinden biri olan George Ritzer’den daha iyi kim gerçekleştirebilir ki?

Toplumun McDonaldlaştırılması kitabıyla çığır açan Ritzer, yıllara yayılan sosyoloji çalışmalarını öğrenciler ve bu alana meraklı olanlar için ustalıkla bir araya getiriyor. Yazar hem klasik sosyoloji kavramlarına ve teorilerine ışık tutuyor hem de günümüzün en can alıcı toplumsal gündemlerinden küreselleşme, tüketim kültürü ve internet başlıklarını odağına alıyor. Karmaşık sosyolojik olguları, güncel örnekler ışığında titizlikle inceliyor. İçinde yaşadığımız dünya ile sınıfta öğrenilenler arasında köprü kuran yazar, öğrencileri sosyoloji şemsiyesinin altında eşsiz bir diyaloğa çağırıyor. Yalnızca teorileri ve düşünürleri aktarmakla kalmıyor; onlardan yola çıkarak toplumu ve toplumsal değişimi anlamaya davet ediyor.

Ritzer’in sosyoloji tahayyülü uluslararası siyasetten kültürel çatışmalara uzanan farklı disiplinlerden yararlanıyor. Toplumsal cinsiyet faktörünü, sosyalleşme pratiklerini, örgütlenme biçimlerini, sapma ve suçu, dini inanışların sosyolojik kökenlerini, toplumsal tabakalaşmayı ve çok daha fazlasını anlamayı ve sorgulamayı hedefleyen bir perspektif sunuyor. Yazar bu perspektife uygun bir biçimde kitabını dizayn ederek, her bölümde öğrenme hedeflerine, konu özetlerine, anahtar terimlere, araştırma verilerine ve tablolara yer veriyor. Bir yandan her bir konu başlığında temel çerçeveyi analitik bir biçimde aktarırken, bir yandan sosyolojik bilgiyi, kişisel ve toplumsal tecrübelerimizden hareketle açıklayarak konu başlıklarını anlaşılır kılıyor. Tüm bu özellikleriyle Sosyolojiye Giriş yalnızca sosyoloji öğrencilerine değil, dünyayı anlamak ve sorgulamak isteyen herkese hitap ediyor.

Künye

Yayın No

1500

Dizi

Dizi No

47

Yazar

Orijinal Adı

Introduction to Sociology

Çevirmen

Yayıma Hazırlayan

Son Okuma

Yazar

George Ritzer

1940’ta New York’ta doğan George Ritzer, 1958’de Bronx High School of Science’ı bitirip City College of New York’ta yükseköğrenim görmüş ve ardından University of Michigan’da master yapmıştır. Bir müddet Ford Motor Company’de yöneticilik görevini üstlenmiş ancak bu işin kendisine göre olmadığını fark ederek Cornell University’de doktoraya başvurmuştur. 1968’den itibaren dünyanın çeşitli ülkelerinde profesör olarak dersler vermektedir. Kendisini, “Kendimi temelde bir sosyal teorist olarak yetiştirdim, dolayısıyla bu alanda gidebildiğim yere kadar gitmek istiyorum” diye ifade eden Ritzer’in, McDonaldlaşma, küreselleşme, tüketim, modern ve postmodern sosyal teori alanlarında çok sayıda eseri bulunmaktadır. Türkçeye çevrilen eserleri: Enchanting a Disenchanted World (2005) [Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, Çev. Funda Payzın, Ayrıntı Yayınları, 2016]; Modern Sociological Theory (2007) [Modern Sosyoloji Kuramları, Çev. Himmet Mülür, De Ki Yay., 2012]; Sociological Theory (2007) [Sosyoloji Kuramları, Çev. Himmet Mülür, De Ki Yay., 2012]; Classical Sociological Theory (2010) [Klasik Sosyoloji Kuramları, Çev. Himmet Hülür, De Ki Yay., 2013]; Globalization: A Basic Text (2010) [Küresel Dünya, Çev. Melih Pekdemir, Ayrıntı Yayınları, 2011] ve Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots: The Basics (2012) [Çağdaş Sosyoloji Kuramları, –Jeffrey Stepnisky ile– Çev. Irmak Ertuna Howison, De Ki Yay 2013].

0