Pandemi Neoliberalizm Medya

Orijinal fiyat: 252,00₺.Şu andaki fiyat: 75,60₺.

Pandemi ile birlikte gelecek günlerde tüm dünyayı köklü değişikliklerin beklediği apaçık ortada. Ülkeler kendi kaderleriyle baş başa kalmış durumda ve bazı güçlü ekonomiler dışında çoğu ülkenin halkları büyük zorluklar

Barkod: 9786053145103 Kategoriler: Schola, Yaz Kampanyası Etiketler:

Stokta

Açıklama

Pandemi ile birlikte gelecek günlerde tüm dünyayı köklü değişikliklerin beklediği apaçık ortada. Ülkeler kendi kaderleriyle baş başa kalmış durumda ve bazı güçlü ekonomiler dışında çoğu ülkenin halkları büyük zorluklar yaşıyorlar ve yaşayacaklar.

Kâr hırsıyla, insan canını tehlikeye atma pahasına üretimin sürdürülmesi, halk ve sağlık sektörü yerine büyük şirketlere sunduğu yardım paketleri, neoliberal sistemin gerçek yüzünü göstermektedir. Pandemi, özelleştirme politikalarıyla neredeyse bitirilen sağlık sistemi ve sosyal haklar için mücadele etmenin önemini de bir kez daha ortaya koymuştur.

Geleneksel medya mevcut güç yapılarına meydan okumuyor. Oysa medyanın, hegemonik düzeni yeniden üretmeye hizmet etmek gibi bir derdi olmaması, aksine ezilenlerin yaşadıklarını ve karşılaştığı engelleri haber yapması gerekmekte. Özellikle Türkiye’de haber ajansları kendilerine verilen bilgileri haber olarak paylaştılar, habercilik yapmadılar ve bu durum halen devam etmekte. Bu anlamda pandemi döneminde alternatif medyanın ne kadar önemli bir görevi yerine getirdiği de bir kez daha gözler önüne serildi…

İçindekiler

GirişYasemin İnceoğlu & Savaş Çoban

Pandemi, Neoliberalizm, Ekoloji, Korku ve MedyaYasemin G. İnceoğlu & Savaş Çoban

Pandemi Döneminde İletişim ve Medyanın İşleviFaruk Bildirici

Pandemi, Neoliberalizm ve Biyoiktidar: Bir Büyük Kapatılma veGüvencesizlik HikâyesiBermal Aydın

Sansasyon ve Komplodan Tedbir, Sansür, Resmiyete:Medyada Pandemi AnlatısıCan Ertuna

Covid-19 Salgını Sürecinde Yeni Medya ve Kamusal İletişimİsmail H. Polat

“Yeni Normal”den “Yeni Kölelik”e Dijital Emeğin Sömürülmesi:Denetim ve GözetimŞevket Uyanık

Pandemi Günleri ve Medyanın Sürdürülebilirliği:Ne Öğrendik? Ne Yapabiliriz?Sarphan Uzunoğlu

İnfodemi ve “Yalan Haber” Denkleminde Dönüşen Roller,Alınan Önlemler ve Önlem Gibi Görünen Hak İhlalleriTirşe Erbaysal Filibeli

Covid-19 Pandemisine İlişkin Dünyada YayınlananOnline Haberlerin Konu Türü ve Etkileşim Oranı TemelliÇerçeveleme AnaliziElgiz Yılmaz Altuntaş

Pandemide Doğru Bilgiye Erişimin Önemi Üzerine Bir DenemeTuğçe Duygu Köksal

Covid-19 Pandemisi Sürecinde Yanlış Bilgi Sorunu:5G Komplo Teorilerine İlişkin Bir Vaka ÇalışmasıGülin Çavuş & Mert Can Yılmaz

Katılımcı Kültür ve Koronavirüs Salgını: Covid-19 İle İlgiliMeme’lerin Çevrimiçi İletişim Biçimi Olarak Yapısal AnaliziSinan Aşçı

İzolasyon ve Şiddet Sarmalında Pandemide Kadın OlmakSevgi Kesim Güven

Pandemi Döneminde Çocuk Olmak: Allı Pullu Balonlardan UzaktaMenekşe Tokyay

Kişisel Bir Pandemi Güncesi ve Amerikan MedyasınınKoronavirüs ile SınavıAslı Tunç

Künye

Marka

Yayın No

1000

Yazar

Dizi Editörü

Derleyen

Yayıma Hazırlayan

Son Okuma

Kapak Fotoğrafı

Kapak İllüstrasyonu

Katkıda Bulunan

Düzelti

Yaş Grubu

Editörler

Sayfa Sayısı

336

Basım Tarihi

Baskı

1

Yazar

Savaş Çoban

SAVAŞ ÇOBAN: 1975 yılında Sinop’ta doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul’da tamamladı. Lisans öğrenimini Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde, yüksek lisansını Yıldız Teknik Üniversitesi, Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim dalında yaptı. Doktorasını Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon Anabilim dalında tamamladı. Medya ve siyaset üzerine ulusal ve uluslararası dergilerde makaleleri yayımlanan Savaş Çoban “bağımsız araştırmacı” olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Basılan kitap çalışmaları şunlardır: Azınlıklar ve Dil (Su Yayınları, 2005); Hegemonya Aracı ve İdeolojik Aygıt Olarak Medya (Parşömen, 2013); Media’s Role in the Socialist Era (ed., Amani International Publishers, 2013); Media and Left (ed., Brill Pub., 2014 / Haymarket Pub., 2016); Medya ve İktidar (Esra Arsan ile birlikte; der., Evrensel Basım Yayın, 2014); Direnişten Komüne Gezi (der., Siyah Beyaz Yayınları, 2015); Medya ve Sol (der., Sel, 2017); Medya ve Yalanlar (der., Siyah Beyaz Yayınları, 2018); Media, Ideology and Hegemony (ed., Brill Pub., 2018 / Haymarket Pub., 2019), Medya ve Muhalefet (der., BGST, 2020). Ayrıca Yasemin G. İnceoğlu’yla birlikte derlediği kitaplar; Azınlıklar, Ötekiler ve Medya (der., Ayrıntı, 2014); İnternet ve Sokak (der., Ayrıntı, 2015); Haber Okumaları (der., İletişim, 2016); LGBTİ Bireyler ve Medya (der., Ayrıntı, 2019)

Yasemin İnceoğlu

Prof. Dr. YASEMİN GİRİTLİ İNCEOĞLU: 1961’de İstanbul’da doğdu. Nilüfer Hatun İlkokulu, Atatürk Kız Lisesi’nden sonra İstanbul Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olmuş (1983), 1984-2004 yılları arasında çalıştığı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde tamamlamış olduğu yüksek lisans ve doktorasının ardından, aynı kurumdan doçentlik (1993) ile profesörlük (1999) unvanlarını almıştır. 2004 Aralık ayından beri çalıştığı Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden emekli olmuştur. ILAD (İletişim Araştırmaları Derneği), UNESCO ve Amerikan Biyografi Enstitüsü gibi kuruluşlara üye olmasının yanı sıra, Avrupa Konseyi’nin “medya okuryazarlığı” toplantılarına “Avrupa Komisyonu Uzmanı” olarak katılan İnceoğlu, Columbia Üniversitesi (1994) ve Salzburg Seminerleri’ne (2003) ve son olarak da 2014 yılında Yeni Delhi Üniversitesi Medya Çalışmaları Merkezi’ne konuk öğretim üyesi olarak davet edilip ders ve seminerler vermiştir. Medeniyetler İttifakı ve UNESCO toplantılarında uluslararası bildiriler sunan İnceoğlu, İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilmektedir. Gazetecilik Geliştirme Derneği’nin kurucu üyesi, Medya Tekzip Merkezi ile Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği danışma kurulu üyesi, TGC Meslek İlkelerini İzleme Komisyonu üyesidir. Ayrıca Umut Vakfı ile Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin Yönetim Kurulu üyesidir. Sosyal Değişim Derneği’nin Nisan 2010’da tamamlanan Ulusal Basında Nefret Suçları:10 Yıl, 10 Örnek adlı kitap projesinin danışma kurulu üyesidir. Kültür Sanat Merkezi Garaj İstanbul’un bireysel destekçisi ve İstanbul Kadın ve Kültür Vakfı’nın Mütevelliler Heyeti’nde Kurucu üye olan İnceoğlu, aynı zamanda Türkiye’nin tek Fransızca gazetesi Aujourd’hui la Turquie gazetesinin de yayın kurulu üyesidir. İnceoğlu’nun onu aşkın kitabı, çok sayıda uluslararası, ulusal makalesi ve yürüttüğü proje mevcuttur. Kitaplarından bazıları şunlardır: Kadın ve Bedeni (Altan Kar ile birlikte; Ayrıntı, 2016); Hindistan Günlükleri: Ötekiler, Kadın, Medya ve Toplum (Köprü Kitapları, 2015); Nefret Söylemi ve/veya Nefret Suçları (der., Ayrıntı, 2012). Savaş Çoban ile birlikte derledikleri: Azınlıklar, Ötekiler ve Medya (der., Ayrıntı, 2014); İnternet ve Sokak (der., Ayrıntı, 2015); Haber Okumaları (der., İletişim, 2016); LGBTİ Bireyler ve Medya (der., Ayrıntı, 2019).

0