Ayrıntı Dergi Sayı 36

Orijinal fiyat: 80,00₺.Şu andaki fiyat: 60,00₺.

Türkiye’de yaşanan toplumsal-siyasal-iktisadi dönüşümü anlama ve bu dönüşümün başını çeken rejimi adlandırma çabası, Ayrıntı Dergi’yi yayınlamaya başladığımız günden bu yana sürdürdüğümüz fikri faaliyetin en önemli

Barkod: AYRINTI DERGİ: 36 Dizi: Ayrıntı Dergi

Stokta

Açıklama

Türkiye’de yaşanan toplumsal-siyasal-iktisadi dönüşümü anlama ve bu dönüşümün başını çeken rejimi adlandırma çabası, Ayrıntı Dergi’yi yayınlamaya başladığımız günden bu yana sürdürdüğümüz fikri faaliyetin en önemli odaklarından birini oluşturuyor.

12 Eylül askeri darbesinin hazırladığı toplumsal-siyasal zeminde, neoliberal politikalar temelinde ilerleyen bu uzun dönüşüm süreci, on sekiz yıldır süren AKP dönemi boyunca, iktidar sahiplerinin sınıfsal çıkarları ve ideolojik öncelikleri doğrultusunda yol aldı. 2000’li yıllardan itibaren neoliberalizmin ortaya çıkış iddialarının tam tersi bir istikamette ilerleyerek giderek otoriter, müdahaleci, korunmacı bir karaktere bürünmesi ve küresel-bölgesel ilişkilerin doğrudan saldırganlığa açık hale gelmesi, AKP’nin hareket alanını büyüterek dönüşüm dinamiklerini güçlendirdi.

Sınıf mücadelelerinin yoğunlaşma ve mücadele alanı olarak devlet, AKP dönemindeki bu hızlı dönüşümün en görünür olduğu yüzeylerden birini oluşturuyor. Bu sayımızda AKP’nin, iktidar dönemi boyunca, devlet içinde ve devlet aracılığıyla yürüttüğü mücadeleler ile sınıf ilişkilerinde ve sınıf konumlarında yarattığı değişimlere odaklanacağız.

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

Türkiye’de Devletin Dönüşümü -AYRINTI DERGİ YAYIN KURULU

GÜNDEM

“COVID-19 Sosyolojisi”? -HELGA RITTERSBERGER TILIÇ & L. DOĞAN TILIÇ

Kamu Yatırım Programı Mevzuatına GöreKanal İstanbul Projesi’nin Finansmanı -METE DURDAĞ

POLİTİKA-DÜNYA

Yunanistan’da Altın Şafak Yargılaması -ELENITAKOU ILE SÖYLEŞILEONIDAS KARAKATSANIS

DOSYA: TÜRKİYE’DE DEVLETIN DÖNÜŞÜMÜ

Kapitalist Devlet Tartışmaları -GALİP YALMAN ve PINAR BEDİRHANOĞLU ile SöyleşiYUNUS YÜCEL & BERKAY KABALAY

Ayakları Kilden bir Dev -DUYGU TÜRK

Fütuhat, İstibdad, Hilafet:AKP Döneminde Toplumsal Mücadeleler ve Devlet -SUNGUR SAVRAN

Geleneksel Değerlere Dönüş Mümkün mü? -BAHADIR NUROL

Türkiye’nin Alt-Emperyalizm Macerasının Finaline Doğru? -İLHAN UZGEL

2010’lar Türkiye’sinde “Olağanüstü Hâl Yurttaşlığı”nın Geri Dönüşü -ÜNSAL DOĞAN BAŞKIR

POLİTİKA-TEORİ

Totalitarizmin Kaynakları’ndan Günümüze Düşen Işık -HALÛK SUNAT

ELEŞTIRI-SİNEMA

Politik SinemaBourdieu ve Lanthimos: Bir Toplum Alegorisi -FIRAT GÜNDÜZ

Künye

Marka

Yayın No

1000

Dizi Editörü

Derleyen

Yayıma Hazırlayan

Son Okuma

Kapak Fotoğrafı

Kapak İllüstrasyonu

Katkıda Bulunan

Düzelti

Yaş Grubu

Editörler

Sayfa Sayısı

120

Basım Tarihi

Baskı

1

0