Ayrıntı Dergi 35. Sayı

Orijinal fiyat: 80,00₺.Şu andaki fiyat: 60,00₺.

Türkiye’de yaşanan köklü politik ve toplumsal d.nüşümleri kavrayabilmek için hukuki düzenlemelerini ve yargıkararlarını es geçmememiz gerekiyor. Anayasa değişiklikleri, siyasi davalar, temel kanunlardaki değişiklikler ve

Barkod: AYRINTI DERGİ: 35 Dizi: Ayrıntı Dergi

Stokta

Açıklama

Türkiye’de yaşanan köklü politik ve toplumsal d.nüşümleri kavrayabilmek için hukuki düzenlemelerini ve yargıkararlarını es geçmememiz gerekiyor. Anayasa değişiklikleri, siyasi davalar, temel kanunlardaki değişiklikler ve yüksekyargı organlarındaki düzenlemeler son 15 yıl boyunca Türkiye’deki siyasetin şekillenmesinde ve toplumun dönüşümündeönemli roller oynadı. AKP, iktidar dönemi boyunca, politik ve toplumsal alanda karşısına çıkan engellerihukukileştirerek/kriminalleştirerek aşmayı temel bir yönetim stratejisi olarak kullandı.İktidar tarafından politik ve toplumsal bir müdahale aracı olarak kullanılan hukuk ve yargı düzeninin kendisi de pek çokiktidar müdahalesiyle yüz yüze kaldı. Mahkemelerin yapısından yargıçların eğitimlerine, savcıların yetkilerindenadliyelerin işleyişine kadar her alan, iktidarın siyasal ihtiyaçlarına en uygun biçimde yapılandırıldı.Ayrıntı Dergi’nin bu sayısında, toplumsal ve siyasal hayatımızdaki yeri ve ağırlığı giderek artan hukuk alanında yaşananbu dönüşümü inceliyoruz. Dinçer Demirkent’in editörlüğünü üstlendiği dosyamızda, Türkiye’de hukukun dönüşümünükurumsal, politik ve pratik boyutlarıyla ele aldık.

Künye

Marka

Yayın No

1000

Dizi Editörü

Derleyen

Yayıma Hazırlayan

Son Okuma

Kapak Fotoğrafı

Kapak İllüstrasyonu

Katkıda Bulunan

Düzelti

Yaş Grubu

Editörler

Sayfa Sayısı

184

Basım Tarihi

Baskı

0

0