Analitik Resim Çözümlemeleri

Orijinal fiyat: 400,00₺.Şu andaki fiyat: 300,00₺.

Resmin biçimsel yapısı, organik bütünlüğünü oluşturan temel öğe ve ilkelerin kompozisyonda nasıl organize edildiğini cevaplarıyla ortaya koyan “yapısalcı (teknik-biçimci)” eleştiri ile açıklanır.Sanatçının eserini yaratırken

Barkod: 9789755396484 Dizi: Sanat ve Kuram

Stokta

Açıklama

Resmin biçimsel yapısı, organik bütünlüğünü oluşturan temel öğe ve ilkelerin kompozisyonda nasıl organize edildiğini cevaplarıyla ortaya koyan “yapısalcı (teknik-biçimci)” eleştiri ile açıklanır.Sanatçının eserini yaratırken kullandığı temel öğe ve ilkeler, o eserin biricik olmasını sağlayan bütünün de parçasıdır. Bütünün parçası olan bu elemanların, kuramsal olarak belli açıklamalara sahip olmuş olsalar bile, sanatçının bu kav-ramlara yüklediği anlam ve/veya kullandığı imgelerle değişebileceği, yeni anlamlar ve alternatifler sunacağı açıktır. Her eserde yeni bir anlam ve biçim bulmuş olan bu altyapı elemanları, eserin kendi varoluşu içinde ele alınıp değerlendirilmeli. Bu nedenle resmin biçimsel olarak çözümlenmesi, her resim için aynı soruların sorulmasını gerektirirken alınacak cevaplar değişkenlik gösterebilir.Kitapta çözümlemesi yapılan resimler, Ön Rönesans döneminden başlayarak Aydınlanma Çağı’na kadar geçen süreci kapsıyor. Bunun yanı sıra neoklasik dönem eserlerinden örnekler de yer alıyor. Yazar bu tarihsel çerçeveyi, eleştiri yöntemlerinin sanat kuramları ile olan bağlantılarını göstermek için kuruyor. Çözümlemesi yapılan resimler, uzun yıllar sanatın biçimlenmesinde söz sahibi olan “Yansıtma Kuramı”nın etkilerinin ve sonuçlarının görüldüğü örnekler ara-sında yer alıyor. Aralarında Giotto, Botticelli, Bosch, Dürer, Giorgione, Leonardo, Michelangelo, Raffaello, El Greco, Caravaggio, Zurbartan, Rembrandt, Poussin, Fragonard, Watteau, David ve Guerin gibi pek çok sanatçının eserlerinin yer aldığı çözümlemeler, üslupsal özelliklere dair gerekli bilgi akışının yanı sıra sanatçıların sanata yaklaşımı, onu aktarması ya da yorumlaması konusunda açıklayıcı bilgiler içeriyor.Akademisyen ve ressam olan yazar, kitapta okura bir resmi biçimsel yapısından hareketle nasıl değerlendirebileceğinin ipuçlarını veriyor. Her ne kadar kitabın anateması, resimle karşı karşıya gelen izleyicinin estetik duyumunun biçimsel nedenlerini ortaya koymak olsa da, sanat eğitimi alan bireylere bu konuda ışık tutacağı ve resim sanatına kazandıracakları yeni eserlerde yol gösterici olacağı da açıktır.

Künye

Yayın No

626

Dizi

Dizi No

30

Yazar

Orijinal Adı

Analitik Resim Çözümlemeleri

Çevirmen

Son Okuma

Yazar

Leyla Varlık Şentürk

1966 yılında Eskişehir’de doğdu. 1988 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Adnan Çoker Atölyesi'nden mezun oldu. 1993 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans programını ve 1999 yılında Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik programını tamamladı. 1988 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliği Bölümü Resim Anasanat Dalı Öğretim Görevlisi olarak akademik hayata başlayan sanatçı, 2000 yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde görevine devam etmektedir. 2002 yılında yardımcı doçent, 2005 yılında doçent, 2010 yılında profesör kadrosuna atanmıştır. Kişisel sergilerin yanı sıra Ulusal ve Uluslar arası düzeyde çok sayıda karma, grup, bienal, sempozyum ve yarışmalı sergiye katılan sanatçının yurt içinde ve yurt dışında çeşitli koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır. Ödül: Ukrainian, Kyiv de 2009 yılında düzenlenen, Ukrainian Art Week, "International Exhibition&Competition of Contemporary Arts" yarışmada ikincilik ödülü.

0